Algemene Voorwaarden

1          LIVE-ONLINE.NL

 • LIVE-ONLINE.NL is onderdeel van 26 Avenue, gevestigd te Dordrecht, KVK-nummer 69158924, hierna te vernoemen; wij of Live-Online.nl
 • Live-Online.nl is opgericht tijdens de COVID-19 crisis om een online podium te bieden aan artiesten die hun podium gedwongen moeten missen. Hoewel Live-Online.nl opgericht is om samen de handen ineen te slaan tijdens momenten crisis is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden, derhalve hebben wij onze algemene voorwaarden opgesteld om deze afspraken duidelijk en inzichtelijk te hebben voor eenieder. 

 

2          TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten door of namens Live-Online.nl en op de website www.live-online.nl en de daarop getoonde producten, overeenkomsten en informatie, alsmede het betaalproces.
 • De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Live-Online.nl en tevens op te vragen via info@live-online.nl
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nieuwe of aanvullende diensten van Live-Online.nl en getoond op www.live-online.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3          DEFINITIES

 • View: het digitale kaartje waarmee de kijker toegang krijgt tot het (live) online concert, te betalen via iDeal en toegankelijk door middel van een inlog.
 • Kijker: afnemer die het digitale kaartje koopt.
 • Artiest: de optredende artiest wiens concert/voorstelling/presentatie enz. uitgezonden wordt.
 • Productiekosten: de kosten voortvloeiend uit het faciliteren van de opname, waaronder huur locatie, huur apparatuur, hosting etc.

 

4          VERKOOP

 • Per view wordt er een bedrag in rekening gebracht, dit bedrag wordt in overleg met de artiest bepaald. Als de kijker dit bedrag heeft betaald, heeft hij/zij toegang tot het concert, het concert blijft meestal ook na de livestream online staan en kan dus op een later moment nogmaals bekeken worden tot 3 maanden na de livestream. (In sommige gevallen zal de livestream niet achteraf te bekijken zijn, dit zal dan aangegeven worden in de omschrijving van het evenement)

 

5          INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 • De audiovisuele opnames van het concert/de voorstelling/presentatie zijn eigendom van Live-Online.nl totdat Live-Online.nl de rechten van de opname uitdrukkelijk schriftelijk overdragen aan de artiest of management. 

 

6          BUMA/STEMRA

 • Live-Online.nl draagt zorg voor de afdracht van de rechten d.m.v. een livestream licentie bij BUMA/STEMRA onder licentienummer 10636861
 • Opnames die later worden geplaatst op andere kanalen vallen niet onder deze licentie

 

7          ARTIEST

 • Artiesten kunnen zich aanmelden via info@live-online.nl, er zal dan contact met hen opgenomen worden door LIVE-ONLINE.NL waarna de voorwaarden besproken worden

Vaste voorwaarden zijn:

 • € 3 euro per “view” wordt ingehouden ten behoeve van de productie (huur locatie, apparatuur, hosting etc.)
 • Minimaal berekenen wij € 150,- inclusief btw als productiekosten.
 • Het bedrag dat berekend wordt aan de kijker bepalen de artiest en Live-Online.nl samen
 • Uitbetaling artiest dient te geschieden door middel van een factuur. D.w.z. Live-Online.nl geeft per maand/kwartaal of half jaar aan hoeveel views er zijn gekocht voor het concert van de artiest en welk bedrag hiervoor uitgekeerd wordt. De artiest stuurt vervolgens een factuur met BTW voor dit bedrag welke door Live-Online.nl binnen 7 dagen betaald wordt. Heb je als artiest geen KVK nummer en kan je dus geen factuur sturen? kijk dan op www.verloning.nl zodat je op die manier toch de factuur kan sturen.

 

Voorbeeldcalculatie bij € 6 per kaartje:

 

20 views x € 6 = € 120 (artiest dient in dit geval zelf zorg te dragen voor de overige € 30)

 

30 views x € 6 = € 150 (minimale productiekosten gedekt)

 

40 views x € 6 = € 260

 • Productiekosten € 150
 • Opbrengst artiest € 110

 

50 views x € 6 = € 300

 • Productiekosten 50 x € 3 = € 150
 • Opbrengst voor artiest = € 150

 

100 views x € 6 = € 600

 • Productiekosten 100 x € 3 = € 300
 • Opbrengst voor artiest = € 300 

200 views x € 6 = € 1.200

 • Productiekosten 200 x € 3 = € 60
 • Opbrengst voor artiest = € 600

 

LET OP! I.V.M. DE CORONA CRISIS WORDT TOT 1 SEPTEMBER 2020 DE EERSTE € 150 INCL. BTW. NIET IN REKENING GEBRACHT EN WORDT ER ENKEL € 3,- PER VIEW INGEHOUDEN.

 

8          KIJKER 

 • De Artiest dient via zijn socialmedia kanalen promotie te maken voor zijn online concert. Live-Online.nl zal dit ook doen via haar eigen kanalen en op de website zal het evenement in de programmering worden opgenomen. Iedere kijker die digitaal een “kaartje” (view) koopt voor het concert, kan op deze manier het concert bekijken en tot drie maanden na het concert terugkijken. De prijs voor een kaartje wordt in overleg met de artiest bepaald, maar zal nooit minder dan € 3 zijn.

 

9          ANNULERING/GELD TERUG

 • Live-Online.nl geeft voor het digitale kaartje geen geld terug en na betaling via IDeal kan deze bestelling ook niet meer geannuleerd worden. Enige uitzondering in deze situatie is wanneer de artiest het concert besluit te annuleren.
 • Storingen die buiten de verantwoordelijkheid van Live-Online.nl liggen zijn eveneens geen reden voor terugbetaling. Indien de livestream onderbroken wordt zal er ten alle tijden getracht worden de verbinding weer snel tot stand te brengen, tevens wordt het hele concert daarna achteraf alsnog, voor zover mogelijk, op de website geplaatst.

 

10        UITBETALING ARTIEST BIJ ANNULERING

 •  Indien door Live-Online.nl toch geld wordt gerestitueerd vanwege een aan Live-Online.nl verwijtbare oorzaak, dan keert Live-Online.nl hooguit € 150,- inclusief btw uit aan de artiest.

 

11        AANSPRAKELIJKHEID

 • Live-Online.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website, mocht er ondanks alle inspanningen informatie van of inhoud op www.live-online.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
 • Voor informatie en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan zijn vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Live-Online.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
 • Live-Online.nl behoudt zich het recht voor om informatie en content (inclusief de opnames) te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Live-Online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via (hyper)links verwijzen.
 • Live-Online.nl is niet verantwoordelijk voor uitspraken gedaan door artiesten tijdens de livestream en/of door derden via de socialmedia kanalen gedane uitspraken, opmerkingen of meningen.

 

12        CORONACLAUSULE

 • Tijdens de Corona crisis is het belangrijk dat de door het RIVM gestelde hygiëne maatregelen streng worden nageleefd.
 • Om het aantal mensen in de studio tot een minimum te beperken wordt er gebruik gemaakt van maximaal 2 vaste camera posities, overige wensen moeten ruim van te voren worden besproken met Live-Online.nl. Live-Online.nl kan niet garanderen dat deze wensen kunnen worden gehonoreerd.
 • Tijdens de opname zijn de medewerkers van Live-Online.nl gerechtigd om artiesten hierop te wijzen.
 • Het is nadrukkelijk verboden om mensen mee te nemen tijdens de opname die niet direct benodigd zijn voor deze opname, zoals: familieleden, management etc.
 • Het podium is 6 meter breed en 9 meter diep, artiesten zijn verplicht om op het podium 1,5 meter van elkaar afstand te houden, indien dit niet nageleefd kan worden kan het concert door Live-Online.nl worden geannuleerd en is er door de band geen aanspraak te maken op uitbetaling.